Om

Historian om kyrkviken

Föreningen " Rädda kyrkviken"    startades 1996 av blädingebor som tyckte att man behövde  göra något drastiskt i viken så att den inte skulle växa igen.

Man startade en förening  och började samla in pengar. Efterhand som pengarna kom in började man gräva ur den igenslammade viken. När man  märkte att det fanns  ett stort intresse för kyrkviken böjade man utveckla den.

 

Man gjorde grillplatser, båtplatser, bryggor, båtramp, boulbana mm. Det har till och med byggts en handikappsvänlig toalett i de gamla kyrkstallarn. Det har gjorts mycket under  föreninges 20år, men det finns mycket kvar att göra. Det är ett ständigt underhåll och grävning. Det har lagts många 1000-tals idiella timmar och mycket skänkta pengar för att få viken så fin som den är idag, men det gör också att det har blivit en samlingsplats för  alla.